DỊCH VỤ
DI TRÚ
CANADA

Các diện khác


CON NUÔI: Canada và Việt Nam đều đã ký vào Công ước  Quốc tế về Quyền Trẻ em (International Convention on the Rights of the Child), do đó thủ tục xin con nuôi phải tuân thủ đúng quy định của Công ước. Con nuôi có thể sang Canada theo hai diện: Công dân (Citizenship) hay Thường trú (PR).


THÂN NHÂN MỒ CÔI: Bạn có thể bảo lãnh anh, chị, em hoặc cháu mồ côi, dưới 18 tuổi và không có vợ (chồng). Trên 18 tuổi, phải chứng minh mối quan hệ phụ thuộc liên tục khi còn dưới 18.


BẢN THÂN NEO ĐƠN: Nếu bạn hoàn toàn không có người thân nào tại Canada (Công dân hay PR) và không có người thân thuộc nào để bảo lãnh, bạn có thể bảo lãnh một người bất kể quan hệ bà con xa cỡ nào và ở độ tuổi nào.


Diện Cha Mẹ - Ông Bà


- Mặc dù một trong những mục tiêu cao quý của Bộ Luật Di Trú Canada (IRPA) là nhằm tạo điều kiện cho gia đình đoàn tụ và tận hưởng hạnh phúc nhưng do yếu tố khách quan, Di trú Canada hiện đang giới hạn số hồ sơ nộp mỗi năm. 

- Điều kiện bảo lãnh cũng khắc khe hơn, điển hình là người bảo lãnh phải chứng minh thu nhập trong 3 năm liền và phải chịu trách nhiệm trong vòng 20 năm.

- Tuy nhiên, để bù đắp lại, Di trú Canada ưu tiên xét duyệt theo diện Super Visa. Loại visa này có thời hạn 10 năm và mỗi lần được ở lại Canada tối đa 2 năm, nhưng không được hưởng các quyền lợi của diện thường trú (PR).
Diện Vợ Chồng, Con phụ thuộc


- Diện này bao gồm diện Kết hôn (Spouse), sống chung không hôn thú (Common law/ Conjugal partner), gồm cả diện quan hệ đồng tính.

- Người bảo lãnh không cần có chứng minh thu nhập (minimum necessary income)

- Con phụ thuộc dưới 22 tuổi. Trên 22 tuổi chỉ được xem là phụ thuộc khi có khiếm khuyết về thể chất hoặc tâm thần

- Nếu người được bảo lãnh hiện đang ở Canada, có thể chọn một trong hai chương trình bảo lãnh - Tại Canada hoặc Ngoài Canada

- Quy chế "thường trú có điều kiện - Conditional PR" đã được bãi bỏ vào tháng 02/2016.

- Nếu ly hôn, người được bảo lãnh phải chờ ít nhất 5 năm mới có thể bảo lãnh người khác theo diện vợ chồng.