DỊCH VỤ
DI TRÚ
CANADA

VÙNG NGOẠI Ô VÀ PHÍA BẮC - RURAL AND NORTHERN IMMIGRATION PILOT


Diện di dân này dành riêng cho những thành phố vùng ngoại ô hay phía Bắc cần bổ sung nhân lực do suy giảm dân số. Những thành phố này gồm có:


North Bay, ON
Sudbury, ON
Timmins, ON
Sault Ste. Marie, ON
Thunder Bay, ON
Brandon, MB
Altona/Rhineland, MB
Moose Jaw, SK
Claresholm, AB
Vernon, BC
West Kootenay (Trail, Castlegar, Rossland, Nelson), BC


Tiêu chuẩn gồm có:

1. Kinh nghiệm làm việc một năm (bất cứ diện skill nào) hoặc tốt nghiệp chương trình CD/DH 3 năm trở lên tại một trường trong vùng (và sinh sống tại đó ít nhất 16 tháng). Bằng cấp nước ngoài phải xin bằng tương đương.

2. Tiếng Anh/Pháp: CLB 4.0 trở lên, tùy theo diện skill.

​3. Nếu chưa đi làm hợp pháp tại Canada thì cần một số tiền mặt chi xài lúc đầu.

4. Phải chứng minh thành ý sinh sống lâu dài tại đó.