DỊCH VỤ
DI TRÚ
CANADA

YÊU CẦU TỐI THIỂU CỦA DIỆN KINH NGHIỆM CANADA (CEC)


- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc tại Canada (trong vòng 3 năm trở lại đây) làm việc full-time hoặc part-time thời lượng tương đương một trong những ngành nghề diện 0, A hoặc B trên bảng NOC.

- Không dự định cư trú tại Quebec.

- Nếu thuộc diện 0 hoặc A: Đạt chuẩn tiếng Anh hoặc Pháp CLB 7.0/ IELTS (G) 6.0 hoặc TEF/ NCLC 7.0

- Nếu thuộc diên B: Đạt chuẩn tiếng Anh hoặc Pháp CLB 5.0/ IELTS (G) 5.0 hoặc TEF/ NCLC 5.0

- Không có vấn đề về sức khỏe hoặc án tích


YÊU CẦU TỐI THIỂU CỦA DIỆN TAY NGHỀ/ THỢ (SKILLED TRADES)


- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm (trong vòng 5 năm trở lại đây) làm việc full-time hoặc part-time thời lượng tương đương trong ngành nghề liệt kê trong các danh mục 72, 73, 82, 92 và danh mục phụ 632, 633 của bảng NOC.

- Không dự định cư trú tại Quebec.

- Đạt chuẩn tiếng Anh hoặc Pháp CLB 5.0/ IELTS (G) 5.0 hoặc TEF/ NCLC 5.0

- Chứng minh có khả năng tài chính để sinh hoạt trong thời gian đầu.

- Không có vấn đề về sức khỏe hay án tích.

YÊU CẦU TỐI THIỂU CỦA DIỆN KỸ NĂNG (SKILLED WORKERS)


- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm (trong vòng 10 năm trở lại đây) làm việc full time hoặc part-time thời lượng tương đương, liên tục một trong những ngành nghề diện 0, A hoặc B của bảng NOC.

- Đạt chuẩn tiếng Anh hoặc Pháp CLB 7.0/ IELTS (G) 6.0 hoặc TEF/ NCLC 7.0

- Đạt 67/100 của thang điểm IRCC.

- Trình độ học vấn: Bằng cấp Canada hay nước ngoài tương đương.

- Chứng minh có khả năng tài chính để sinh hoạt trong thời gian đầu.

- Không có vấn đề về sức khỏe hay án tích.


Bắt đầu 2015, các diện di dân Kỹ năng (Skilled Workers), Tay nghề/ thợ (Skilled Trades) và Kinh nghiệm Canada (CEC - Du học/ Lao động Nhập cư) sẽ được gộp chung lại thành một chương trình có tên gọi là EXPRESS ENTRY. Cơ chế thực hiện chương trình này hoàn toàn mới mẻ và chia làm hai bước rõ rệt:


BƯỚC 1 - GHI DANH/ EXPRESSION OF INTEREST: Ứng viên sau khi xét thấy mình đủ tiêu chuẩn (diện mình muốn xin) và có tiềm năng tốt, có thể tham gia dự tuyển bằng cách đăng ký tên tuổi, bối cảnh gia đình, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và những yếu tố tích cực khác. Sau khi xét duyệt, thông tin về bạn sẽ được đưa vào danh sách ứng viên. Chính phủ liên bang, các tỉnh bang và chủ thuê khắp Canada sẽ vào đây tuyển lựa những nhân tuyển thích hợp cho mình. Quá trình chuẩn bị hồ sơ và cách mà bạn trình bày về mình sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc bạn được chọn hay không. Bạn nên chuẩn bị cho mình một bản Resume đầy đủ và chính xác cùng với một Thư xin việc (cover letter) thật thuyết phục để dùng khi cần thiết. Trong quá trình dự tuyển, bạn có quyền tiếp tục cải thiện hồ sơ của mình như nâng cao khả năng ngôn ngữ, thêm học vị, bằng cấp hay thêm kinh nghiệm làm việc...Bạn có thể theo dõi số điểm của hồ sơ mình và so sánh với điểm mốc để đánh giá khả năng thành công và sau một năm, nếu bạn chưa được chọn, bạn vẫn có thể đăng ký lại cho năm tới.


BƯỚC 2 - THƯ MỜI NỘP ĐƠN/ INVITATION TO APPLY FOR PERMANENT RESIDENCE: Nếu bạn được một trong những đối tượng trên chọn, Di trú Canada (IRCC) sẽ mời bạn nộp đơn xin di dân. Trong trường hợp bạn được chủ thuê có LMIA (Labour Market Impact Assessment) hoặc được tỉnh bang đề cử (Provincial Nomination), bạn sẽ được ưu tiên. Bạn có 60 ngày để hoàn thiện và nộp hồ sơ. IRCC sẽ xét duyệt và cấp visa trong vòng 6 tháng.

Đầu năm 2016, chính phủ Trudeau hứa hẹn sẽ tạo điều kiện cho du học sinh có điều kiện nhập cư dễ dàng hơn.

EXPRESS ENTRY