DỊCH VỤ
DI TRÚ
CANADA

Các dịch vụ khác

- Gia hạn Visa, Permit, thẻ PR (Extension)

- Phục hồi Permit quá hạn (Restoration)

- Khiếu nại hồ sơ bị từ chối (Appeal)

- Nhập tịch (Citizenship)

- Soạn Résumé, Cover letter & Interview coaching

- Giới thiệu việc làm (in full compliance with applicable laws)

- Đào tạo và chuyển giao (Customized training)

Tạm Trú - Temporary Residence

- Du lịch: Visitor Visa, Temporary Resident Permit

- Du học: ESL, Trung học, Dự bị,  Cao đẳng, Đại học, Cao học

- Lao động tạm thời - Temporary work permit

- Caregivers

Di Dân - Permanent Residence

Express Entry: Skilled Workers, CEC, Skilled Trades

Các Diện khác:

- Diện Kinh doanh Tự do (Self Employed)

- Diện Visa Khởi nghiệp (Start Up Visa)

- Diện Đề cử Tỉnh bang (Provincial Nomination)

- Diện Đại Tây Dương (Atlantic Immigration Pilot)

- DIện Ngoại Ô và phía Bắc (Rural and Northern).

- Diện Caregiver (Chăm sóc tại nhà)

- Diện Ari-Food (Nông nghiệp - Thực phầm)

Bảo Lãnh

- Diện Vợ Chồng (Spouse, Common law/ Conjugal partner), Con phụ thuộc (Dependent children)

- Diện Ông Bà Cha Mẹ (Grandparents/ Parents) và Super Visa

- Diện Con nuôi (Adoption), Thân nhân mồ côi (Orphaned relatives) hay Neo đơn (An eligible relative)

Our Services