DỊCH VỤ
DI TRÚ
CANADA

Toilet

Địa chỉ: 83 Larch Street, Sudbury, ON P3E 1B8

Phòng riêng

Sảnh khu A

Khu sinh hoạt chung

Rửa mặt

Khu B