DỊCH VỤ
DI TRÚ
CANADA

DIỆN THÍ ĐIỂM NÔNG NGHIỆP - THỰC PHẨM - AGRI-FOOD IMMIGRATION PILOT


Di trú Canada chỉ vừa mới thông váo diện thí điểm này nhằm tạo điều kiện cho những người có kinh nghiệm làm việc hợp pháp tại Canada được xin PR. Chi tiết cụ thể sẽ thông báo sau. 


Những ngành nghề đạt chuẩn:

1. Thợ cắt thịt (butcher)

  • Thợ cắt thịt bán lẻ (Retail butcher)
  • Thợ cắt thịt công nghiệp (Industrial butcher)
  • Công nhân chế biến thực phẩm (Food processing labourer)

2. Công nhân thu hoạch nấm và rau trồng nhà kính.

3. Công nhân nông trại nấm, nhà kính, nuôi gia cầm gia súc.

4. Đốc công (supervisor) và công nhân nuôi gia cầm gia súc đặc thù để lấy thịt hay trồng nấm, nhà kính hoặc nuôi gia súc gia cầm.


Tiêu chuẩn:

  • 12 tháng kinh nghiệm làm việc hợp pháp tại Canada trong các lĩnh vực trên.
  • Tiếng Anh/Pháp từ CLB 4 trở lên.
  • Trình độ TNPT.
  • Được chủ thuê làm full-time, permanent.