DỊCH VỤ
DI TRÚ
CANADA

Where do you wanna go...

Nhận thấy nhu cầu lực lượng lao động của từng địa phương không đồng bộ, chính phủ liên bang và các tỉnh bang đã ký thỏa thuận đồng ý cho các tỉnh bang định mức nhận di dân theo nhu cầu của địa phương mình. Riêng Quebec có chương trình di trú riêng biệt và không phải là Provincial Nomination Program. Hầu hết các tỉnh bang và vùng tự trị đều tham gia chương trình này bao gồm các diện di dân Kỹ năng., Tay nghề, ngoài ra còn có các diện Đầu tư - Kinh doanh với những điều kiện tương đối khá dễ dãi (đây là cửa ngõ duy nhất dành cho di dân đầu tư kinh doanh vì chương trình tương tự của liên bang đã tạm ngưng). LÁ PHONG IMMIGRATION sẽ giúp bạn chọn lựa một chương trình thích hợp nhất cho gia đình bạn, giúp bạn sang tham quan tìm hiểu thị trường, hường dẫn mọi thủ tục và đồng hành cùng bạn trong suốt quá trình từ lúc nộp đơn cho đến khi định cư hoàn toàn thành công và tốt đẹp tại Canada.

PROVINCIAL NOMINATION