DỊCH VỤ
DI TRÚ
CANADA

DIỆN CHĂM SÓC TRẺ  - VIỆC NHÀ (HOME CHILD CARE - HOME SUPPORT WORKER)


Diện này dành cho những nhân tuyển làm việc trong ngành Home Child Care Provider (NOC 4411) và Home Support Worker (NOC 4412 - trừ công việc Housekeeper).


Tùy theo kinh nghiệm, có thể xin theo các diện dưới đây:


1. Chưa có kinh nghiệm Canada: Phải xin work permit qua LMIA. Nộp dơn xin WP và PR cùng lúc. Sau khi làm việc đủ 24 tháng, sẽ được xem xét cấp PR.


2. Có dưới 2 năm kinh nghiệm Canada: Nộp đơn xin PR và tiếp tục cho đủ 24 tháng.


​3. Có đủ 24 tháng kinh nghiệm Canada trong vòng 36 tháng gần đây: Có thể nộp đơn xin và được xét duyệt PR ngay.


Tiêu chẩn học vấn: Tốt nghiệp THPT và tiếng Anh/Pháp từ CLB 5.0 (IELTS 5.0) trở lên.