DỊCH VỤ
DI TRÚ
CANADA

Chương trình này đã ngưng, chúng tôi sẽ cập nhật khi có thông báo mới

Visa Khởi Nghiệp - Start Up Visa


Tiêu chuẩn tối thiểu:

- Ý tưởng của bạn phải được một quỹ đầu tư đồng ý hỗ trợ. CIC chỉ định các quỹ đầu tư sau đây có thể đảm đương trách nhiệm này:

- Tiêu chuẩn tiếng Anh hoặc Pháp tối thiểu CLB 5.0/ IELTS(G) 5.0 hoặc TEF/ NCLC 5.0

- Chứng minh có khả năng tài chính trang trải giai đoạn đầu.

- Không có vấn đề gì về sức khỏe hay án tích.

Kinh Doanh Tự Do - Self Employed


Tiêu chuẩn tối thiểu:

- Bạn cần có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực văn hóa thể thao và thành tâm muốn cống hiến cho nền văn hóa thể thao Canada thêm phong phú và phát triển.

- Hoặc bạn là nông dân có kinh nghiệm, dự định mua và quản lý nông trại tại Canada.

- Kinh nghiệm sẵn có phải phù hợp với dự án và có thể tự kinh doanh.

- Đạt đủ số điểm cần thiết theo quy định dựa trên tuổi tác, học vấn, kinh nghiệm làm việc, ngôn ngữ và khả năng thích ứng.

- Đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, không án tích và những điều kiện khác.

Diện Di dân Đầu tư 

Immigrant Investor Venture Capital Pilot Program